Obec Pilníkov
Dnešní datum: 28. 01. 2020  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Úřední deska :: Odkazy na jiné weby  

Vyhledávání
Google

Počasí

* Závěrečný účet obce Pilníkov za rok 2006

Vydáno dne 15. 05. 2007 (2521 přečtení)Odtud si můžete sestavu stáhnout ve formátu pdf.

 Závěrečný účet obce Pilníkov za rok 2006

IČO  00278190

 

(zpracovaný podle § 17  zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů)

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006

 

                                                                     schvál.rozp.        rozp.po změnách       výsledek

 

Daňové příjmy – tř. 1                                  8.365.000               8.315.000              8.651.493,30

Nedaňové příjmy – tř. 2                              2.597.000               3.004.000              3.047.955,88

Kapitálové příjmy – tř. 3                               200.000                   300.000                 308.777,64

Přijaté dotace – tř. 4                                       492.780               2.485.620              2.518.658,25

Konsolidace příjmů                                                                                                       33.396,85

Příjmy celkem po konsolidaci                  11.654.780             14.104.620             14.493.488,22

 

Běžné výdaje – tř. 5                                    8.482.300             13.166.680             12.971.406,60

Kapitálové výdaje – tř. 6                            5.600.000               8.692.460               8.772.384,80

Konsolidace příjmů                                                                                                       33.396,85

Výdaje celkem po konsolidaci                 14.082.300             21.859.140             21.710.394,55

 

Financování – tř. 8                                     2.427.520               7.754.520               7.216.906,33

 

 

Stav účtu 933 – zúčtování příjmů a výdajů z minulých let                                  13.004.679,90

Zůstatek z minulého roku (účet 217 – účet 218)                                                   -6.801.638,80

      - účet 217       14.025.042,10

      - účet 218       20.826.680,90

Zůstatek účtu 933 k 31. 12. 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.203.041,10

 

 

Zůstatek peněžních prostředků na účtu

 

Běžný účet – ČS a. s. Trutnov                                                         1.832.988,04

Termínovaný vklad – ČSOB Trutnov                                             3.367.053,06

Celkem                                                                                            5.200.041,10

 

FRB – ČS a. s. Trutnov                                                                     739.837,70

Účet Sbírka na kostel – ČS a. s. Trutnov                                            15.777,--

Celkem                                                                                              755.614,70

 

  

Vyúčtování dotací

 

Dotace ze státního rozpočtu                                                               332.780,-

Z toho dotace na soc. dávky (UZ 98072)                                             45.000,-

            Čerpáno                                                                                     45.000,-

 

SFRB – inv. dotace na byty u Slunce (UZ 92703) – poskytnuto      906.463,50

                                                                                   čerpáno            906.463,50

                                                                          - 2 -

 

Dotace na volby do Parlamentu ČR – poskytnuto                              18.666,90

                                                            čerpáno                                    18.666,90

 

Dotace na volby do zastupitelstva obce – poskytnuto                         20.000,-

                                                                  čerpáno                               23.599,90

                                                                  doplaceno v r. 2007              3.599,90

 

Dotace z POV na opravu sálu Slunce - poskytnuto                            126.126,-

                                                               čerpáno                                 126.126,-

 

Dotace z POV na opravu hřbitovní zdi – poskytnuto                          121.576,-

                                                                 čerpáno                               121.576,-

 

Dotace z Programu regenerace MPZ – poskytnuto                             530.000,-

   čerpáno:    kostel Nejsvětější Trojice                                                355.000,-

                    socha Nanebevzetí Panny Marie                                      124.000,-

                    pilíř s kamenným křížem                                                   51.000,-

 

Dotace z Min. pro místní rozvoj – Most a komunikace u Paděrů – živelní pohroma

     poskytnuto                                                                                       247.000,-

     čerpáno                                                                                            247.000,-

 

 

Stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2006

 

Pohledávky – účet 314 – záloha na elektriku                                          1.140,-

                              315 – pohledávky                                                  647.294,50

                              275- pohledávka – přechodná výpomoc                   3.000,-

                              378 – půjčky z FRB                                            1.193.231,-

                              378 – Qantum                                                     1.000.000,-

 

 

Závazky – účet 955 – Dlouhodobé přijaté závazky na nájemném        13.929,-

               - účet 331 -  Zaměstnanci                                                       47.068,-

               - účet 336 -  Závazky ze soc.zabezpečení a zdrav. poj.         28.354,-

               - účet 342 -  Ostatní přímé daně                                               9.061,-

               - účet 379 -  Jiné závazky                                                         3.500,-

 

 

 

Návratná půjčka z FRB splatná v r. 2008               800.000,-

 

 

Finanční investice

 

Vklad – Lesy – voda, s. r. o., Pilníkov                      200.000,-

 

 

 

                                                                          - 3 -

 

Hospodaření Lesy- voda, s. r. o. Pilníkov v r. 2006

 

Náklady celkem                                                    10.290.737,42

Výnosy celkem                                                     11.000.065,28

Výsledek hospodaření                                         +    709.327,86

Hospodářský výsledek bude přidělen na účet nerozděleného hospodářského výsledku společnosti.

                                                                                 

 

Zřízená příspěvková organizace – Základní škola a Mateřská škola Pilníkov

 

Hospodaření v r. 2006

                     

Příspěvek Obce Pilníkov                                                     1.600.000,-

 

Hlavní činnost – náklady                                                     9.589.433,69

                           příjmy                                                       9.602.690,28

                           hospodářský výsledek                            +     13.256,59

 

Doplňková činnost – náklady                                                   81.550,50

                                  příjmy                                                     91.004,-

                                  hospodářský výsledek                      +      9.453,50

 

Částka 22.710,09 převedena do rezervního fondu ZŠ.

 

 

Součástí tohoto závěrečného účtu Obce Pilníkov je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2006.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 2 zákona 420/2004 Sb., o         

                       přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků byly zjištěny

                       chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod

                       písm. c) odst. 3 § 10 zákona č. 420/2004 Sb.

 

 

Podrobnější materiály tj.rozvaha obce, výkaz FIN 2-12, příloha účetní uzávěrky obce, přehled hospodaření ZŠ, rozvaha ZŠ, výkaz zisku a ztrát ZŠ, výsledovka Lesy-voda s. r. o. jsou k nahlédnutí na OÚ Pilníkov.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 14 dnů od jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

 

Přílohy: Rozbor plnění příjmů rozpočtu

              Rozbor čerpání výdajů rozpočtu

 

Zpracovala: Lenka Bernkrautová, referentka Obce Pilníkov  14. 5. 2007

 

 

Vyvěšeno dne:   15. 5. 2007

Sejmuto dne:


Související články:
Výzva k předložení nabídky (28.02.2011)
Výběrové řízení na správu stránek www.pilnikov.cz (23.12.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (09.12.2010)
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (07.12.2010)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (01.12.2010)
Návrh rozpočtu na rok 2011 (30.11.2010)
Doručení písemnosti (22.11.2010)
Zápis z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (18.11.2010)
Konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Pilníkov (06.11.2010)
Volby do Zastupitelstva města Pilníkov (30.09.2010)
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 16.09.2010 (23.09.2010)
výzva ke zpracování projektové dokumentace ČOV (18.08.2010)
Rozhodnutí o místních komunikacích (10.08.2010)
Pronájem bytů na Hradčíně (06.08.2010)
Volby do Zastupitelstva města Pilníkov (26.07.2010)
Oznámení (21.07.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (17.06.2010)
Závěrečný účet obce za rok 2009 (08.06.2010)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (08.06.2010)
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v Pilníkově (30.05.2010)
Oznámení o záměru prodeje bytů (04.05.2010)
Město Pilníkov nabízí k pronájmu byt (07.04.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (31.03.2010)
Daň z nemovitosti pro rok 2010 (22.03.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelsva města Pilníkov (17.03.2010)
Oznámení: Zveřejnění záměru pronájmu bytu (17.02.2010)
Zápis z veřejného zasedání dne 18.12.2009 (27.12.2009)
5. veřejné zasedání roku 2009 (04.12.2009)
Návrh rozpočtu na rok 2010 (02.12.2009)
Oznámení (10.11.2009)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (08.11.2009)
Občanský větrný park Vítězná (05.10.2009)
4.veřejné zasedání roku 2009 (22.09.2009)
Žádosti na přidělení městského nájemního bytu (31.08.2009)
Veřejná vyhláška (26.06.2009)
Zápis z veřejného zasedání 17.6.2009 (23.06.2009)
Mimořádné veřejné zasedání (14.06.2009)
Volby do Evropského parlamentu (08.06.2009)
Oznámení starosty (22.05.2009)
II.veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (06.05.2009)
Volný byt (04.05.2009)
Závěrečný účet za rok 2008 (27.04.2009)
Veřejná vyhláška č.j. 6202/UP/2009 (23.04.2009)
Město Pilníkov vyhlašuje konkursní řízení (24.03.2009)
Daň z nemovitostí pro rok 2009 (23.03.2009)
I. veřejné zasedání zastupitelstva města roku 2009 (17.02.2009)
Návrh rozpočtu na rok 2009 (13.02.2009)
Rozpočtový výhled (13.02.2009)
Návrhy na kuturní a sportovní ceny města Pilníkov (19.01.2009)
2. změna územního plánu (22.12.2008)
Rozpočtové provizorium Města Pilníkov na rok 2009 (16.12.2008)
Povolení kácení dřevin rostoucí mimo les (25.11.2008)
Máte problémy, které vyžadují rychlé řešení? (24.11.2008)
Svoz nebezpečných odpadů z Pilníkova (07.10.2008)
Oznámení o obnově řízení (06.10.2008)
Volby 2008 (02.10.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (12.09.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (12.09.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (06.09.2008)
PRONÁJEM BYTU 1 + 2 (07.08.2008)
Oznámení o záměru prodeje nemovitosti (06.08.2008)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (06.08.2008)
Oznámení o zahájení řízení (31.07.2008)
Obecně závazná vyhláška 2/2008 (27.06.2008)
Město Pilníkov předkládá záměr pronájmu zemědělských pozemků (18.06.2008)
Město Pilníkov předkládá záměr prodeje pozemku (18.06.2008)
Záměry odkoupení, prodeje a převodu pozemků (07.06.2008)
Závěrečný účet za rok 2007 (23.05.2008)
Památky k zápisu do majetku města, vyhláška (28.01.2008)
Doručení veřejnou vyhláškou (14.01.2008)
Město Pilníkov pronajme Restauraci Slunce (09.12.2007)
Oznámení - Nabídka pronájmu bytu (01.12.2007)
Město Pilníkov pronajme byt (30.11.2007)
Rozpočtové provizorium pro rok 2008 (28.11.2007)
Výběr dodavatele přestavby školní jídelny (30.10.2007)
Veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov (14.09.2007)
Územní plán obce (11.09.2007)
Očkování psů - 20.09.2007 (03.09.2007)
Svoz nebezpečných odpadů z Pilníkova (27.08.2007)
Formuláře ke stažení (03.08.2007)
Propagační předměty obce (31.05.2007)
Pronájem koupaliště (31.05.2007)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (15.05.2007)
Záměr převodu vlastnického práva k pozemku (15.05.2007)
Prodej volného bytu (11.04.2007)
Nabídka práce v DD Pilníkov (13.03.2007)
Oznámení dle usnesení OZ č. 1/2007 ze dne 01.03.2007 (09.03.2007)
Oznámení dle usnesení OZ č. 1/2007 ze dne 01.03.2007 (09.03.2007)
I. veřejné zasedání zastupitelstva obce (14.02.2007)
Návrh rozpočtu na rok 2007 (14.02.2007)
Obec Pilníkov pronajme Obecní restauraci (06.02.2007)
Oznámení o záměru prodeje pozemků (27.11.2006)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2006 (21.10.2006)
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení. (25.09.2006)
Uložená písemnost: Hana Wajsarová (12.09.2006)
Uložená písemnost: Ondřej Wajsar (12.09.2006)
Oznámení o uložení písemnosti pro Hanu Wajsarovou (22.08.2006)
Volby do zastupitelstva obce v roce 2006 (25.07.2006)
III. veřejné zasedání (01.07.2006)
Záměr prodeje p.p 30/1 a p.p.1531/8 (26.06.2006)
Tiskopis žádosti na byty pro příjmově vymezené osoby (11.05.2006)
Obec Pilníkov prodá budovu sociálního zařízení (18.04.2006)
Prodej obecního bytu 2 + 1 (14.04.2006)
Prodej volného obecního bytu (30.03.2006)
Záměry prodeje pozemků (07.02.2006)
Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: e-mail ze dne 15.5.2007 od p. Bernkrautové


Reklama

Doporučujeme:Aktuality

©2005-2006 by pilnikov.cz | Powered by phpRS | Designed by jablkon
RSS 2.0 | HTML 4.01 | CSS 2.1
Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.