Obec Pilníkov
Dnešní datum: 28. 01. 2020  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Úřední deska :: Odkazy na jiné weby  

Vyhledávání
Google

Počasí

* Zápis z veřejného zasedání 17.6.2009

Vydáno dne 23. 06. 2009 (2431 přečtení)

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 17. 6. 2009 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov.

Z Á P I S

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 17. 6. 2009 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Přítomni: Hubáček František, Kužel Josef, Slavík Miroslav, Mgr. Sokolovičová Veronika, Včelišová Emilie, Bartůněk František, Hubálek Libor, Mgr. Ilona Skořepová

Omluveni: Výborný Ladislav

Zapisovatelka: Bernkrautová Lenka

Program:

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Smlouva s Městskou policií Trutnov o působení na katastru města Pilníkova
3. Smlouvy s úřady a firmami
4. Příjem dotace z SFDI
5. Prodej bytů na Hradčíně a způsob prodeje
6. Příspěvek SoP na realizaci projektu MAS Království-Jestřebí hory
7. Návrh na usnesení

Hlasování zastupitelstva - veřejné – 8 hlasů.

Program odsouhlasen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

1. Volba návrhové komise – Slavík Miroslav, Hubálek Libor – souhlasí 6 členů

Volba ověřovatelů zápisu – Mgr. Skořepová Ilona, Kužel Josef - souhlasí 6 členů

2. Smlouva s Městskou policií Trutnov o působení v katastru Pilníkova, cca 2 hodiny týdně, 540,- Kč/hod., s platností od 1. 9. 2009. Se smlouvou seznámil přítomné starosta.
Úvaha: zavedení kamerového systému na 3 místa, který by vyhodnocovala Městská policie Trutnov.
s uzavřením smlouvy souhlasí: 8 členů

3. Smlouvy s úřady a firmami:

- smlouva s Úřadem práce Trutnov na zaměstnání 2 uchazečů o práci po dobu 5 měsíců na veřejnoprospěšné práce souhlasí: 8 členů
- smlouva s ČEZ Distribuce na zřízení věcného břemene na uložení kabelu el. přípojky pro 3 rodinné domy
- smlouva LTM Kunčice s. r. o. na opravu mostku k táboru, který je v havarijním stavu za cenu 300.536,- Kč
- smlouva s firmou Kobla Pečky s. r. o. na výměnu oken v přízemí zdravotního střediska
- dodatek č. 1 ke smlouvě č. 238/2008 s firmou Kobla Pečky s. r. o. na změnu termínu dokončení stavby 20 b. j. do 6. 11. 2009
- smlouva s firmou Elektrowin na zpětný odběr vyřazených elektrospotřebičů
souhlasí: 8 členů

4. Přijetí dotace ze SFDI na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na akci chodníky podél silnice 16/I ve výši 313.000,- Kč a podíl z rozpočtu města do celkové výše ceny zakázky. Na dodavatele obeslány 3 firmy. Výběr zhotovitele provede komise ve složení Hubáček František, Slavík Miroslav, Bartůněk František, Hubálek Libor, Hrobařová Martina ve středu 24. 6. 2009 v 15.00 hod. na Měú Pilníkov

5. Prodej 7 bytů ve 2. NP domu na Hradčíně za 20.000,- Kč/m2
Návrh č. 1 - prodej prostřednictvím realitní kanceláře – smlouva o smlouvě budoucí, platba v hotovosti nebo jinou formou před převzetím bytu. Možnost vlastního zařízení kuchyně s odpočtem ceny dle zařízení v nájemních bytech – souhlasí: 7 členů
Návrh č. 2 – stanovení termínu do 31. 7. 2009 k přihlášení zájemců o koupi bytu a pak se z nich udělat výběr – souhlasí: 1 člen

6. Příspěvek SoP na realizaci projektu „Budujeme region se společnou budoucností“ ve výši 20.000,- Kč souhlasí: 8 členů

Dotazy občanů

- p. Klapka měl dotaz, zda se dělal výběr na opravu mostku k táboru – odpověď – nedělal, z rozpočtu města je na tento účel možné čerpat max. 300.000,- Kč, další oslovené firmy tuto cenu nemohly dodržet, vybraná firma je zkušená při stavbách mostků
- Ing. Skutil měl dotaz na to, proč firma, která staví 20 b. j. uzavře silnici bez označení objížďky
- firma bude upozorněna, aby se to již neopakovalo

M Ě S T O   P I L N Í K O V

U S N E S E N í   č. 2/2009

Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání ze dne 17. 6. 2009 usneslo takto:

Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje:

- volbu návrhové komise a ověřovatelů zápisu
- působení Městské policie Trutnov v katastru města Pilníkova a podepsání veřejnoprávní smlouvy s Městem Trutnov
- smlouvu s Úřadem práce Trutnov na vytvoření 2 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací
- smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s. č. IV-12-2002656/1 na uložení zemního kabelu elektropřípojky
- smlouvu s firmou LTM Kunčice s. r. o. na rekonstrukci havarijního stavu mostku v ul. K Táboru za cenu 300.536,- Kč
- smlouvu s firmou Kobla Pečky s. r. o. na výměnu oken v přízemí zdravotního střediska a bytu v čp. 100
- dodatek smlouvy č. 238/2008 s firmou Kobla Pečky s. r. o. na změnu termínu předání stavby 20 bj.
- smlouvu s firmou Elektrowin na zpětný odběru vyřazených elektrospotřebičů
- přijetí dotace na chodníky podél silnice 16/I ze SFDI na realizaci projektové dokumentace pro územní a stavební řízení ve výši 313.000,- Kč s. r. o. a podíl z rozpočtu města do celkové výše ceny zakázky - „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Pilníkově“
- komisi pro výběr zhotovitele projektové dokumentace ve složení Hubáček František, Slavík Miroslav, Bartůněk František, Hubálek Libor, Hrobařová Martina, svolaná na středu 24.6.2009 v 15,00 hod. na Měú Pilníkov
- stanovení ceny na prodej 7 bytů v 2 NP domu na Hradčíně za cenu 20.000,- Kč/m2 prostřednictvím realitní kanceláře. Platba v hotovosti nebo jinou formou před převzetím bytu s možností vlastního zařízení kuchyně s odpočtem ceny dle zařízení v bytech nájemních.
- příspěvek SoP na realizaci projektu „Budujeme region se společnou budoucností“ ve výši 20.000,- Kč
............................................. .............................................
starosta města místostarosta města

Zapisovatelka: L. Bernkrautová

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ilona Skořepová, Kužel Josef

V Pilníkově 18. 6. 2009


Související články:
Výzva k předložení nabídky (28.02.2011)
Výběrové řízení na správu stránek www.pilnikov.cz (23.12.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (09.12.2010)
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (07.12.2010)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (01.12.2010)
Návrh rozpočtu na rok 2011 (30.11.2010)
Doručení písemnosti (22.11.2010)
Zápis z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (18.11.2010)
Konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Pilníkov (06.11.2010)
Volby do Zastupitelstva města Pilníkov (30.09.2010)
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 16.09.2010 (23.09.2010)
výzva ke zpracování projektové dokumentace ČOV (18.08.2010)
Rozhodnutí o místních komunikacích (10.08.2010)
Pronájem bytů na Hradčíně (06.08.2010)
Volby do Zastupitelstva města Pilníkov (26.07.2010)
Oznámení (21.07.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (17.06.2010)
Závěrečný účet obce za rok 2009 (08.06.2010)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (08.06.2010)
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v Pilníkově (30.05.2010)
Oznámení o záměru prodeje bytů (04.05.2010)
Město Pilníkov nabízí k pronájmu byt (07.04.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (31.03.2010)
Daň z nemovitosti pro rok 2010 (22.03.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelsva města Pilníkov (17.03.2010)
Oznámení: Zveřejnění záměru pronájmu bytu (17.02.2010)
Zápis z veřejného zasedání dne 18.12.2009 (27.12.2009)
5. veřejné zasedání roku 2009 (04.12.2009)
Návrh rozpočtu na rok 2010 (02.12.2009)
Oznámení (10.11.2009)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (08.11.2009)
Občanský větrný park Vítězná (05.10.2009)
4.veřejné zasedání roku 2009 (22.09.2009)
Žádosti na přidělení městského nájemního bytu (31.08.2009)
Veřejná vyhláška (26.06.2009)
Mimořádné veřejné zasedání (14.06.2009)
Volby do Evropského parlamentu (08.06.2009)
Oznámení starosty (22.05.2009)
II.veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (06.05.2009)
Volný byt (04.05.2009)
Závěrečný účet za rok 2008 (27.04.2009)
Veřejná vyhláška č.j. 6202/UP/2009 (23.04.2009)
Město Pilníkov vyhlašuje konkursní řízení (24.03.2009)
Daň z nemovitostí pro rok 2009 (23.03.2009)
I. veřejné zasedání zastupitelstva města roku 2009 (17.02.2009)
Návrh rozpočtu na rok 2009 (13.02.2009)
Rozpočtový výhled (13.02.2009)
Návrhy na kuturní a sportovní ceny města Pilníkov (19.01.2009)
2. změna územního plánu (22.12.2008)
Rozpočtové provizorium Města Pilníkov na rok 2009 (16.12.2008)
Povolení kácení dřevin rostoucí mimo les (25.11.2008)
Máte problémy, které vyžadují rychlé řešení? (24.11.2008)
Svoz nebezpečných odpadů z Pilníkova (07.10.2008)
Oznámení o obnově řízení (06.10.2008)
Volby 2008 (02.10.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (12.09.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (12.09.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (06.09.2008)
PRONÁJEM BYTU 1 + 2 (07.08.2008)
Oznámení o záměru prodeje nemovitosti (06.08.2008)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (06.08.2008)
Oznámení o zahájení řízení (31.07.2008)
Obecně závazná vyhláška 2/2008 (27.06.2008)
Město Pilníkov předkládá záměr pronájmu zemědělských pozemků (18.06.2008)
Město Pilníkov předkládá záměr prodeje pozemku (18.06.2008)
Záměry odkoupení, prodeje a převodu pozemků (07.06.2008)
Závěrečný účet za rok 2007 (23.05.2008)
Památky k zápisu do majetku města, vyhláška (28.01.2008)
Doručení veřejnou vyhláškou (14.01.2008)
Město Pilníkov pronajme Restauraci Slunce (09.12.2007)
Oznámení - Nabídka pronájmu bytu (01.12.2007)
Město Pilníkov pronajme byt (30.11.2007)
Rozpočtové provizorium pro rok 2008 (28.11.2007)
Výběr dodavatele přestavby školní jídelny (30.10.2007)
Veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov (14.09.2007)
Územní plán obce (11.09.2007)
Očkování psů - 20.09.2007 (03.09.2007)
Svoz nebezpečných odpadů z Pilníkova (27.08.2007)
Formuláře ke stažení (03.08.2007)
Propagační předměty obce (31.05.2007)
Pronájem koupaliště (31.05.2007)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (15.05.2007)
Závěrečný účet obce Pilníkov za rok 2006 (15.05.2007)
Záměr převodu vlastnického práva k pozemku (15.05.2007)
Prodej volného bytu (11.04.2007)
Nabídka práce v DD Pilníkov (13.03.2007)
Oznámení dle usnesení OZ č. 1/2007 ze dne 01.03.2007 (09.03.2007)
Oznámení dle usnesení OZ č. 1/2007 ze dne 01.03.2007 (09.03.2007)
I. veřejné zasedání zastupitelstva obce (14.02.2007)
Návrh rozpočtu na rok 2007 (14.02.2007)
Obec Pilníkov pronajme Obecní restauraci (06.02.2007)
Oznámení o záměru prodeje pozemků (27.11.2006)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2006 (21.10.2006)
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení. (25.09.2006)
Uložená písemnost: Hana Wajsarová (12.09.2006)
Uložená písemnost: Ondřej Wajsar (12.09.2006)
Oznámení o uložení písemnosti pro Hanu Wajsarovou (22.08.2006)
Volby do zastupitelstva obce v roce 2006 (25.07.2006)
III. veřejné zasedání (01.07.2006)
Záměr prodeje p.p 30/1 a p.p.1531/8 (26.06.2006)
Tiskopis žádosti na byty pro příjmově vymezené osoby (11.05.2006)
Obec Pilníkov prodá budovu sociálního zařízení (18.04.2006)
Prodej obecního bytu 2 + 1 (14.04.2006)
Prodej volného obecního bytu (30.03.2006)
Záměry prodeje pozemků (07.02.2006)
Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: e-mail podatelna@pilnikov.cz


Reklama

Doporučujeme:Aktuality

©2005-2006 by pilnikov.cz | Powered by phpRS | Designed by jablkon
RSS 2.0 | HTML 4.01 | CSS 2.1
Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.