Obec Pilníkov
Dnešní datum: 23. 01. 2020  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Úřední deska :: Odkazy na jiné weby  

Vyhledávání
Google

Počasí

* Zápis z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov

Vydáno dne 18. 11. 2010 (2124 přečtení)

Zápis z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 11. 2010 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov.

Z Á P I S

 

z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 11. 2010 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

 

Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

                Prokopcová Martina, Ing. Skutil Karel, Slavík Miroslav, Mgr. Sokolovičová Veronika

Ustavující zasedání zahájil stávající starosta František Hubáček a přivítal všechny přítomné

spoluobčany.

                                      

Zapisovatelka: Bernkrautová Lenka

 

Program: l. Volba návrhové  komise, ověřovatelů zápisu     

               2. Slib členů nově zvoleného zastupitelstva

               3. Určení způsobu hlasování      

               4. Volba starosty                                

               5. Volba místostarosty                      

               6. Volba předsedy finančního výboru                                              

               7. Volba předsedy kontrolního výboru    

               8. Stanovení termínu výplat odměn  členům zastupitelstva

               9. Proslov nově zvoleného starosty

             10. Usnesení

 

Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

l. Do návrhové komise  navržena Prokopcová Martina a Slavík Miroslav                                         

                           souhlasí: 9 členů                                      

   Návrh na ověřovatele zápisu: Hubálek Libor a Mgr. Sokolovičová Veronika  

                           souhlasí: 9 členů

 

2. Zapisovatelka Lenka Bernkrautová přečetla slib členů zastupitelstva města a všichni členové             

    vyslovili  – slibuji a podepsali slib.

 

3. Určení způsobu hlasování – návrh na tajné hlasování – souhlasí: 9 členů

 

4. Volba starosty: návrh na starostu: Jiří Haken a Miroslav Klapka       

    Hlasování č. 1 pro Jiřího Hakena: souhlasí: 5 členů, nesouhlasí: 4 členové

    Uvolněným starostou zvolen Jiří Haken.

    Pak pověřil bývalý starosta František Hubáček řízením zasedání nového starostu

    Jiřího Hakena.                                                                        

5. Volba místostarosty: návrh na místostarostu – František Hubáček                                                                        

     Hlasování č. 2 – souhlasí 6 členů, nesouhlasí 1 člen, zdržel se hlasování 2 členové

     Neuvolněným místostarostou zvolen František Hubáček.

  

6. Volba předsedy finančního výboru – navržen František Bartůněk

    Hlasování č. 3 – souhlasí 9 členů

                                                                                       

7. Volba předsedy kontrolního výboru – navržen Miroslav Klapka                                 

    Hlasování č. 4 – souhlasí 9 členů    

                                                                                       

8. Termín vyplácení odměn  členům zastupitelstva města – od 1. 12. 2010

                                                                                                  

9. Proslov nově zvoleného starosty Jiřího Hakena, ve kterém připomněl hlavní akce z minulých

    volebních období a seznámil přítomné s plánovanými akcemi na příští volební období.  

 

 .                                                                                            

                                                                                                                                                                            

 

 

 

MĚSTO  PILNÍKOV

USNESENÍ  č. 4/2010

 

Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém ustavujícím zasedání dne 15. 11. 2010 usneslo takto:

Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje:

                                         

-            Jiřího Hakena uvolněným starostou města Pilníkov

-            Františka Hubáčka neuvolněným  místostarostou města Pilníkov

-            Františka Bartůňka předsedou finančního výboru

-            Miroslava Klapku předsedou kontrolního výboru                                    

-            termín vyplácení odměn členům zastupitelstva od 1. 12. 2010

                                                           

 

                                                                                   

…………………………………………..            ………………………………………….

                  starosta                                                                 místostarosta

 

 

 

Zapisovatelka:  L.Bernkrautová

 

Ověřovatelé zápisu: Hubálek Libor ………………………………..

 

                                 Mgr. Sokolovičová Veronika ………………….

 

V Pilníkově 16. 11 .2010


Související články:
Výzva k předložení nabídky (28.02.2011)
Výběrové řízení na správu stránek www.pilnikov.cz (23.12.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (09.12.2010)
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (07.12.2010)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (01.12.2010)
Návrh rozpočtu na rok 2011 (30.11.2010)
Doručení písemnosti (22.11.2010)
Konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Pilníkov (06.11.2010)
Volby do Zastupitelstva města Pilníkov (30.09.2010)
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 16.09.2010 (23.09.2010)
výzva ke zpracování projektové dokumentace ČOV (18.08.2010)
Rozhodnutí o místních komunikacích (10.08.2010)
Pronájem bytů na Hradčíně (06.08.2010)
Volby do Zastupitelstva města Pilníkov (26.07.2010)
Oznámení (21.07.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (17.06.2010)
Závěrečný účet obce za rok 2009 (08.06.2010)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (08.06.2010)
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v Pilníkově (30.05.2010)
Oznámení o záměru prodeje bytů (04.05.2010)
Město Pilníkov nabízí k pronájmu byt (07.04.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (31.03.2010)
Daň z nemovitosti pro rok 2010 (22.03.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelsva města Pilníkov (17.03.2010)
Oznámení: Zveřejnění záměru pronájmu bytu (17.02.2010)
Zápis z veřejného zasedání dne 18.12.2009 (27.12.2009)
5. veřejné zasedání roku 2009 (04.12.2009)
Návrh rozpočtu na rok 2010 (02.12.2009)
Oznámení (10.11.2009)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (08.11.2009)
Občanský větrný park Vítězná (05.10.2009)
4.veřejné zasedání roku 2009 (22.09.2009)
Žádosti na přidělení městského nájemního bytu (31.08.2009)
Veřejná vyhláška (26.06.2009)
Zápis z veřejného zasedání 17.6.2009 (23.06.2009)
Mimořádné veřejné zasedání (14.06.2009)
Volby do Evropského parlamentu (08.06.2009)
Oznámení starosty (22.05.2009)
II.veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (06.05.2009)
Volný byt (04.05.2009)
Závěrečný účet za rok 2008 (27.04.2009)
Veřejná vyhláška č.j. 6202/UP/2009 (23.04.2009)
Město Pilníkov vyhlašuje konkursní řízení (24.03.2009)
Daň z nemovitostí pro rok 2009 (23.03.2009)
I. veřejné zasedání zastupitelstva města roku 2009 (17.02.2009)
Návrh rozpočtu na rok 2009 (13.02.2009)
Rozpočtový výhled (13.02.2009)
Návrhy na kuturní a sportovní ceny města Pilníkov (19.01.2009)
2. změna územního plánu (22.12.2008)
Rozpočtové provizorium Města Pilníkov na rok 2009 (16.12.2008)
Povolení kácení dřevin rostoucí mimo les (25.11.2008)
Máte problémy, které vyžadují rychlé řešení? (24.11.2008)
Svoz nebezpečných odpadů z Pilníkova (07.10.2008)
Oznámení o obnově řízení (06.10.2008)
Volby 2008 (02.10.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (12.09.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (12.09.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (06.09.2008)
PRONÁJEM BYTU 1 + 2 (07.08.2008)
Oznámení o záměru prodeje nemovitosti (06.08.2008)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (06.08.2008)
Oznámení o zahájení řízení (31.07.2008)
Obecně závazná vyhláška 2/2008 (27.06.2008)
Město Pilníkov předkládá záměr pronájmu zemědělských pozemků (18.06.2008)
Město Pilníkov předkládá záměr prodeje pozemku (18.06.2008)
Záměry odkoupení, prodeje a převodu pozemků (07.06.2008)
Závěrečný účet za rok 2007 (23.05.2008)
Památky k zápisu do majetku města, vyhláška (28.01.2008)
Doručení veřejnou vyhláškou (14.01.2008)
Město Pilníkov pronajme Restauraci Slunce (09.12.2007)
Oznámení - Nabídka pronájmu bytu (01.12.2007)
Město Pilníkov pronajme byt (30.11.2007)
Rozpočtové provizorium pro rok 2008 (28.11.2007)
Výběr dodavatele přestavby školní jídelny (30.10.2007)
Veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov (14.09.2007)
Územní plán obce (11.09.2007)
Očkování psů - 20.09.2007 (03.09.2007)
Svoz nebezpečných odpadů z Pilníkova (27.08.2007)
Formuláře ke stažení (03.08.2007)
Propagační předměty obce (31.05.2007)
Pronájem koupaliště (31.05.2007)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (15.05.2007)
Závěrečný účet obce Pilníkov za rok 2006 (15.05.2007)
Záměr převodu vlastnického práva k pozemku (15.05.2007)
Prodej volného bytu (11.04.2007)
Nabídka práce v DD Pilníkov (13.03.2007)
Oznámení dle usnesení OZ č. 1/2007 ze dne 01.03.2007 (09.03.2007)
Oznámení dle usnesení OZ č. 1/2007 ze dne 01.03.2007 (09.03.2007)
I. veřejné zasedání zastupitelstva obce (14.02.2007)
Návrh rozpočtu na rok 2007 (14.02.2007)
Obec Pilníkov pronajme Obecní restauraci (06.02.2007)
Oznámení o záměru prodeje pozemků (27.11.2006)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2006 (21.10.2006)
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení. (25.09.2006)
Uložená písemnost: Hana Wajsarová (12.09.2006)
Uložená písemnost: Ondřej Wajsar (12.09.2006)
Oznámení o uložení písemnosti pro Hanu Wajsarovou (22.08.2006)
Volby do zastupitelstva obce v roce 2006 (25.07.2006)
III. veřejné zasedání (01.07.2006)
Záměr prodeje p.p 30/1 a p.p.1531/8 (26.06.2006)
Tiskopis žádosti na byty pro příjmově vymezené osoby (11.05.2006)
Obec Pilníkov prodá budovu sociálního zařízení (18.04.2006)
Prodej obecního bytu 2 + 1 (14.04.2006)
Prodej volného obecního bytu (30.03.2006)
Záměry prodeje pozemků (07.02.2006)
Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Reklama

Doporučujeme:Aktuality

©2005-2006 by pilnikov.cz | Powered by phpRS | Designed by jablkon
RSS 2.0 | HTML 4.01 | CSS 2.1
Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.