Obec Pilníkov
Dnešní datum: 23. 09. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Úřední deska :: Odkazy na jiné weby  

Vyhledávání
Google

Počasí

* Zápis z jednání o záchraně kostela

Vydáno dne 27. 04. 2009 (2835 přečtení)

Zápis z jednání o záchraně kostela, které se konalo 16.4.2009. Viz článek "Oprava kostela" z uvedeného dne.

V Pilníkově 16.4. 2009-04-22

Zápis  z jednání o záchraně kostela Nejsvětější Trojice v Pilníkově a průběhu stavebních prací v závislosti na získání finančních prostředků


Přítomni:    Dominik Duka O.P – biskup Královéhradecký

                 ThLic. Miroslaw Michalak – arciděkanství Trutnov – farnost Trutnov I

                 Ing. Josef Doskočil – vedoucí majetkového odboru – Královéhradecké biskupství

                 Ing.arch. Jan Slavík – stavební technik vikariátu Trutnov

                 PhDr. Hynek Beneš – odbor výstavby - památková péče Trutnov

                 František Hubáček – starosta města

                 Mgr. Veronika Sokolovičová – předsedkyně výboru pro MPZ Pilníkov

                 Miluška Honcová - věřící

 

      I .  Prohlídka současného stavu kostela a stavebních prací

       -   kostel Nejsvětější Trojice v Pilníkově je v havarijním stavu zejména po spadnutí klenby v roce 2006

    -   výklad o historii kostela – Ing. arch. Slavík

                

     II.   Jednání na Městském úřadě v Pilníkově

1.   Důvody zanedbání  kostela

-     odsun movitých německých věřících - ztráta finančních prostředků  až o 50%

-     konfiskace církevního majetku po roce 1948 – dosud neprovedené majetkové vyrovnání s církví

-     nízké finanční příspěvky církvi ze státního rozpočtu

-     nedostatečné finanční možnosti jednotlivých farností – příjem je získán pouze z darů nebo prodeje majetku

 

2.       Návrhy získání finančních prostředků

-         z fondů EU – Centrum evropského plánování při Krajském úřadu Královéhradeckého kraje – Ing. Dostálová

-         ze státního rozpočtu – jednat s poslanci Parlamentu PS ČR s panem Ing. Hanušem a panem RNDr.Bőnischem

-         z fonduKrajského úřadu Královéhradeckého kraje

-         z městského rozpočtu

-         příspěvek z Programu regenerace MPZ

-         církevní finance 

 

3.       Koncepce oprav kostela

-         stavebně historický průzkum – určí průběh jednotlivých etap výstavby, stáří jednotlivých konstrukcí, jejich případnou nahraditelnost, či nezbytnost, kvalitu stavebních prvků – základní podklady pro zpracování projektu

-         zpracování projektu – stanovení koncepce obnovy, rozsahu jednotlivých etap prací

-         ekonomická náročnost – SHP a projekt bude financovat církev (biskupství), podílet se bude i město Pilníkov

 

4.      Začlenění kostela do Projektu záchrany architektonického dědictví

-         jedná se o ministerský program, zařazení do tohoto programu je prioritou církve

 

5.      Návrhy možností rekonstrukce klenby

-         způsob řešení bude navržen dle výsledků SHP

 

6.      Zhodnocení jednání

-         dohoda postupu obnovy kostela Nejsvětější Trojice

-         návrh na zpracování SHP a zpracování projektu

-         získání finančních prostředků na záchranu a opravy objektu z více zdrojů

-         snaha o zařazení kostela do Programu záchrany architektonického dědictví

-         všichni přítomní se zavázali podílet na záchraně kostela a jednat v rámci svých možností se zainteresovanými orgány             zapsala: Mgr. Veronika Sokolovičová


Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 27 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Mgr. Veronika Sokolovičová


Reklama

Doporučujeme:Aktuality

©2005-2006 by pilnikov.cz | Powered by phpRS | Designed by jablkon
RSS 2.0 | HTML 4.01 | CSS 2.1
Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.