Obec Pilníkov
Dnešní datum: 23. 01. 2020  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Úřední deska :: Odkazy na jiné weby  

Vyhledávání
Google

Počasí

* Návrh rozpočtu na rok 2007

Vydáno dne 14. 02. 2007 (2597 přečtení)Návrh rozpočtu na rok 2007

Příjmy
/1111 Daň z příjmů FO 1 800 000
/1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 160 000
/1113 Daň z příjmů z kapitálových výnosů 100 000
/1121 Daň z příjmů právnických osob 2 120 000
/1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 400 000
/1211 DPH 3 230 000
/1337 Poplatek za likvidaci odpadu 460 000
/1341 Poplatek ze psů 23 000
/1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000
/1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 000
/1347 Poplatek za provoz VHP 100 000
/1351 Odvod z výtěžku VHP 5 000
/1361 Správní poplatky 144 000
/1511 Daň z nemovitostí 530 000
/2460 Splátky půjček z FRB 440 000
/4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 306 240
/4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 158 000
3392/2132 Zájm.činnost v kultuře-nájem sál Slunce 10 000
3511/2132 Zdrav.středisko - nájem 40 000
3612/2132 Byty - nájem 700 000
3613/2132 Nebyty - nájem 100 000
3632/2111 Pohřebnictví 10 000
3639/2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12 000
3639/3111 Příjmy z prodeje pozemků 400 000
3639/3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 100 000
3722/2111 Příjmy - sběr odpadu 50 000
6171/2111 OÚ - příjem 120 000
6171/2139 Ost.příjem z pronájmu-Lesy-voda s.r.o. 1 100 000
6310/2141 Přijaté úroky 200 000
Celkem 12 823 240

Výdaje
1031/5163 Pojištění lesů 16 000
2212/5169 Komunikace - údržba (služby) 50 000
2212/5171 Komunikace - opravy 1 370 000
2221/5137 Autobusové zastávky 60 000
2143/5137 Informační tabule 30 000
3119/5331 ZŠ - příspěvek 1 500 000
3314/5021 Knihovna - odměna 5 000
3314/5136 Knihovna - knihy 5 000
3312/5229 Hudební činnost- Kaluže - příspěvek 15 000
3322/5223 Kostel - příspěvek 100 000
3349/5169 Časopis - tisk 5 000
3419/5154 Sportoviště - el.energie 10 000
3419/5229 Sportovci - příspěvek 20 000
3341/5171 Rozhlas - oprava 10 000
3511/5154 Zdrav.středisko - el.energie 15 000
3511/5171 Zdrav.středisko - oprava 5 000
3399/5169 Ost.kultura - služby 40 000
3399/5175 Ost.kultura - občerstvení 20 000
3399/5492 Vítání občánků 18 000
3612/5139 Byty - materiál 20 000
3612/5154 Byty - el.energie 2 000
3612/5169 Byty - služby 170 000
3612/5171 Byty - opravy 700 000
3612/5660 Půjčky FRB 400 000
3631/5154 Veřejné osvětlení - el. Energie energie 120 000
3631/5169 VO - služby 10 000
3631/5171 VO - opravy 40 000
3632/5169 Hřbitov - služby (správa) 5 000
3632/5171 Hřbitov - oprava 1 100 000
3639/5169 Komunál.služba,územní rozvoj - služby 10 000
3639/5171 Komunál.služba - oprava 60 000
3636/5329 Společenství obcí - příspěvek 22 340
3639/5362 Kom.služby - platby daní a poplatků 30 000
3613/5169 Nebyty - služby 140 000
3613/5171 Nebyty - oprava 1 000 000
3745/5169 Veřejné prostranství - správa 50 000
6112/5021 Zastupitelstvo obce - OON 10 000
6112/5031 Zastupitelstvo obce - OON soc.pojištění 115 000
6112/5032 Zastupitelstvo obce - OON zdrav.pojištění 50 000
6112/5023 Zastupitelstvo obce - OON odměny 580 000
6112/5136 Zastupitelstvo obce - OON tisk 10 000
6112/5167 Zastupitelstvo obce - OON školení 10 000
6112/5169 Zastupitelstvo obce - OON údržba programu 5 000
6112/5173 Zastupitelstvo obce - OON cestovné 41 300
6112/5179 Zastupitelstvo obce - OON ost. Nákupy ost.nákupy 2 000
6112/5499 Zastupitelstvo obce - OON ost.neinv.transfery 4 000
6171/5011 OÚ - odměny 265 000
6171/5021 OÚ - OON - dohody 40 000
6171/5031 OÚ - soc.pojištění 80 000
6171/5032 OÚ - zdrav.pojištění pojištění 30 000
6171/3039 OÚ - ost.povinné pojistné 3 000
6171/5136 OÚ - tisk 10 000
6171/5139 OÚ - materiál 30 000
6171/5153 OÚ - plyn 30 000
6171/5154 OÚ - el.energie 15 000
6171/5161 OÚ - poštovné 6 000
6171/5162 OÚ - telefony 40 000
6171/5163 OÚ - služby peněžních ústavů 15 000
6171/5167 OÚ - školení 10 000
6171/5169 OÚ - služby 70 000
6171/5171 OÚ - opravy 20 000
6171/5173 OÚ - cestovné 1 000
6171/5175 OÚ - pohoštění 5 000
6171/5179 OÚ - ostatní nákupy 2 000
6171/5321 Neinvestiční dotace obcím 1 600
6171/5499 OÚ - ost.neinv.transfery 4 000
6320/5163 Pojištění majetku 45 000
6399/5362 Ostatní finanční operace 400 000
2219/6121 Ostatní pozemní komunikace 700 000
3419/6121 Tělovýchovná činnost - dětské hřiště, sportoviště 700 000
3341/6121 Rozhlas - rozšíření 200 000
3612/6121 Byty - 20ti bytovka 2 000 000
3631/6121 Veřejné osvětlení - rozšíření 100 000
Celkem 12 823 240

Související články:
Výzva k předložení nabídky (28.02.2011)
Výběrové řízení na správu stránek www.pilnikov.cz (23.12.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (09.12.2010)
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (07.12.2010)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (01.12.2010)
Návrh rozpočtu na rok 2011 (30.11.2010)
Doručení písemnosti (22.11.2010)
Zápis z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (18.11.2010)
Konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Pilníkov (06.11.2010)
Volby do Zastupitelstva města Pilníkov (30.09.2010)
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 16.09.2010 (23.09.2010)
výzva ke zpracování projektové dokumentace ČOV (18.08.2010)
Rozhodnutí o místních komunikacích (10.08.2010)
Pronájem bytů na Hradčíně (06.08.2010)
Volby do Zastupitelstva města Pilníkov (26.07.2010)
Oznámení (21.07.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (17.06.2010)
Závěrečný účet obce za rok 2009 (08.06.2010)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (08.06.2010)
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v Pilníkově (30.05.2010)
Oznámení o záměru prodeje bytů (04.05.2010)
Město Pilníkov nabízí k pronájmu byt (07.04.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (31.03.2010)
Daň z nemovitosti pro rok 2010 (22.03.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelsva města Pilníkov (17.03.2010)
Oznámení: Zveřejnění záměru pronájmu bytu (17.02.2010)
Zápis z veřejného zasedání dne 18.12.2009 (27.12.2009)
5. veřejné zasedání roku 2009 (04.12.2009)
Návrh rozpočtu na rok 2010 (02.12.2009)
Oznámení (10.11.2009)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (08.11.2009)
Občanský větrný park Vítězná (05.10.2009)
4.veřejné zasedání roku 2009 (22.09.2009)
Žádosti na přidělení městského nájemního bytu (31.08.2009)
Veřejná vyhláška (26.06.2009)
Zápis z veřejného zasedání 17.6.2009 (23.06.2009)
Mimořádné veřejné zasedání (14.06.2009)
Volby do Evropského parlamentu (08.06.2009)
Oznámení starosty (22.05.2009)
II.veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (06.05.2009)
Volný byt (04.05.2009)
Závěrečný účet za rok 2008 (27.04.2009)
Veřejná vyhláška č.j. 6202/UP/2009 (23.04.2009)
Město Pilníkov vyhlašuje konkursní řízení (24.03.2009)
Daň z nemovitostí pro rok 2009 (23.03.2009)
I. veřejné zasedání zastupitelstva města roku 2009 (17.02.2009)
Návrh rozpočtu na rok 2009 (13.02.2009)
Rozpočtový výhled (13.02.2009)
Návrhy na kuturní a sportovní ceny města Pilníkov (19.01.2009)
2. změna územního plánu (22.12.2008)
Rozpočtové provizorium Města Pilníkov na rok 2009 (16.12.2008)
Povolení kácení dřevin rostoucí mimo les (25.11.2008)
Máte problémy, které vyžadují rychlé řešení? (24.11.2008)
Svoz nebezpečných odpadů z Pilníkova (07.10.2008)
Oznámení o obnově řízení (06.10.2008)
Volby 2008 (02.10.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (12.09.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (12.09.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (06.09.2008)
PRONÁJEM BYTU 1 + 2 (07.08.2008)
Oznámení o záměru prodeje nemovitosti (06.08.2008)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (06.08.2008)
Oznámení o zahájení řízení (31.07.2008)
Obecně závazná vyhláška 2/2008 (27.06.2008)
Město Pilníkov předkládá záměr pronájmu zemědělských pozemků (18.06.2008)
Město Pilníkov předkládá záměr prodeje pozemku (18.06.2008)
Záměry odkoupení, prodeje a převodu pozemků (07.06.2008)
Závěrečný účet za rok 2007 (23.05.2008)
Památky k zápisu do majetku města, vyhláška (28.01.2008)
Doručení veřejnou vyhláškou (14.01.2008)
Město Pilníkov pronajme Restauraci Slunce (09.12.2007)
Oznámení - Nabídka pronájmu bytu (01.12.2007)
Město Pilníkov pronajme byt (30.11.2007)
Rozpočtové provizorium pro rok 2008 (28.11.2007)
Výběr dodavatele přestavby školní jídelny (30.10.2007)
Veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov (14.09.2007)
Územní plán obce (11.09.2007)
Očkování psů - 20.09.2007 (03.09.2007)
Svoz nebezpečných odpadů z Pilníkova (27.08.2007)
Formuláře ke stažení (03.08.2007)
Propagační předměty obce (31.05.2007)
Pronájem koupaliště (31.05.2007)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (15.05.2007)
Závěrečný účet obce Pilníkov za rok 2006 (15.05.2007)
Záměr převodu vlastnického práva k pozemku (15.05.2007)
Prodej volného bytu (11.04.2007)
Nabídka práce v DD Pilníkov (13.03.2007)
Oznámení dle usnesení OZ č. 1/2007 ze dne 01.03.2007 (09.03.2007)
Oznámení dle usnesení OZ č. 1/2007 ze dne 01.03.2007 (09.03.2007)
I. veřejné zasedání zastupitelstva obce (14.02.2007)
Obec Pilníkov pronajme Obecní restauraci (06.02.2007)
Oznámení o záměru prodeje pozemků (27.11.2006)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2006 (21.10.2006)
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení. (25.09.2006)
Uložená písemnost: Hana Wajsarová (12.09.2006)
Uložená písemnost: Ondřej Wajsar (12.09.2006)
Oznámení o uložení písemnosti pro Hanu Wajsarovou (22.08.2006)
Volby do zastupitelstva obce v roce 2006 (25.07.2006)
III. veřejné zasedání (01.07.2006)
Záměr prodeje p.p 30/1 a p.p.1531/8 (26.06.2006)
Tiskopis žádosti na byty pro příjmově vymezené osoby (11.05.2006)
Obec Pilníkov prodá budovu sociálního zařízení (18.04.2006)
Prodej obecního bytu 2 + 1 (14.04.2006)
Prodej volného obecního bytu (30.03.2006)
Záměry prodeje pozemků (07.02.2006)
Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: e-mail od: p. Bernkrautové


Reklama

Doporučujeme:Aktuality

©2005-2006 by pilnikov.cz | Powered by phpRS | Designed by jablkon
RSS 2.0 | HTML 4.01 | CSS 2.1
Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.