Obec Pilníkov
Dnešní datum: 17. 09. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Úřední deska :: Odkazy na jiné weby  

Vyhledávání
Google

Počasí

* Zápis ze zasedání valné hromady Lesy - voda, s.r.o.

Vydáno dne 29. 11. 2007 (4544 přečtení)Zápis ze zasedání valné hromady Lesy - voda, s.r.o. konané 8.11.2007 v 18 hodin

Přítomni: Hubáček, Slavík, Výborný, Kužel, Včelišová, Petrů, Sokolovičová, Skořepová, Bartůněk, Šída, Malý

Zapisovatelka: Jirásková

Návrhová komise: Sokolovičová, Kužel

Ověřovatelé zápisu: Skořepová, Slavík

Program valné hromady:

a) zahájení, zjištění počtu přítomných
b) určení zapisovatele
c) volba návrhové komise
d) volba ověřovatelů zápisu
1. Seznámení s výsledkem hospodaření společnosti Lesy-voda,s.r.o. do října 2007
2. Návrh na nákup mechanizace
3. Předpoklad hospodaření společnosti do konce r. 2007
4. Diskuze-různé
5. Závěr

Průběh valné hromady:

ad a) Jednatel p. Šída přivítal všechny přítomné valné hromady a seznámil je s programem.
Zjistil dle prezenční listiny počet přítomných členů - přítomno bylo 9 členů + 2 jednatelé
Valná hromada byla tudíž usnášeníschopná.

ad b) Zapisovatelkou byla pověřena účetní firmy Lesy-voda,s.r.o. pí.Jirásková

ad c) Do návrhové komise byli jmenováni p.Kužel, pí.Sokolovičová

ad d) Ověřovateli zápisu byli jmenováni pí. Skořepová, p.Slavík

Body a)-d) – souhlasí 11 členů

ad 1) Členové valné hromady byli seznámeni s výsledkem hospodaření společnosti Lesy-voda,s.r.o. do října 2007..
Do této doby byl dosažen hospodářský výsledek – zisk ve výši 2 233 000,- Kč. Takový výsledek byl dosažen hlavně v důsledku těžby a prodeje dřeva ovlivněné orkánem Kirril.
Bere na vědomí: 11 členů

ad 2) Dalším bodem jednání byl návrh na nákup nové mechanize, a to:
mulčovač za předběžnou cenu 170 000,- Kč vč. DPH
vyvážecí přívěs 476 000,- Kč vč. DPH
osobní auto 415 000,- Kč vč. DPH
Souhlasí: 8 členů
Nesouhlasí: 2 členové
Zdržel se: 1 člen

ad 3) Pan Šída seznámil přítomné s plánovaným hospodařením společnosti do konce r. 2007.
Po projednání stávajícího výsledku hospodaření s plánovaným hospodařením, a s odsouhlasením nákupu nové mechanizace vyplynul návrh na zvýšení nájmu městu pro r.2007 o 1 200 000,- Kč.
Souhlasí: 11 členů
Za rok 2007 by měl být dosažen HV ve výši cca 900 000,- Kč.
Bere na vědomí: 11 členů

ad 4) V diskuzi bylo dohodnuto, že do konce roku budou odstraněny staré suché stromy podél hlavní silnice, které by mohly ohrozit bezpečnost provozu.

ad 5) Na závěr přečetla paní Sokolovičová návrh usnesení..
Souhlasí: 11 členů

Zapsala dne 8.11.2007 Světlana Jirásková ....................
Ověřovatelé zápisu Ilona Skořepová ....................
Miroslav Slavík ....................

Originál zápisu si můžete stáhnout zde - PDF - 50 kB.


Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: e-mail: Světlana Jirásková


Reklama

Doporučujeme:Aktuality

©2005-2006 by pilnikov.cz | Powered by phpRS | Designed by jablkon
RSS 2.0 | HTML 4.01 | CSS 2.1
Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.