Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Autor: administrator <info(at)jablkon.cz>, Téma: Úřední deska, Zdroj: starosta, Vydáno dne: 22. 04. 2011

Město Pilníkov vypisuje výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, která je zadána v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek z Programu rozvoje venkova ČR na stavbu: Umělý povrch veřejně přístupného školního hřiště v Pilníkově. Bližší informace na MěÚ Pilníkov, tel. 499 898 922, 603 558 852. Jiří Haken starosta