KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Autor: administrator <info(at)jablkon.cz>, Téma: ZDŠ Pilníkov, Zdroj: Mgr. Ilona Skořepová, Vydáno dne: 07. 04. 2011

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Pilníkov stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov

mobil: 734575492 , zs.pilnikov@worldonline.cz, www.zspilnikov.cz

                             Směrnice č. 2/ 2011

 

č.j. 36/2011

 

KRITÉRIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  K  PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ  V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE

 

 

Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov

 

Schválil: Mgr. Ilona Skořepová – ředitelka školy

 

Účinnost: od 1.6.2011

 

Závaznost: směrnice je závazná při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Pilníkov stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 

Ke dni zápisu :

 

1/  Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí a dítě

je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

2/  Trvalý pobyt dítěte v jiné obci, ve které mateřská škola není  

a dítě je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

a rodiče projevili zájem, aby dítě dále pokračovalo v plnění povinné školní

docházky v ZŠ Pilníkov.

 

3/ Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí a dítě není

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

-       děti budou přijímány podle věku od nejstarších po nejmladší

 

4/  Přijetí dítěte s trvalým pobytem v jiné obci.

 

 

                                                                       

 

 

                                                                        Mgr.Ilona Skořepová, ředitelka školy

 

 

Pilníkov  7.4. 2011