Oznámení

Autor: administrator <info(at)jablkon.cz>, Téma: Úřední deska, Zdroj: starosta, Vydáno dne: 06. 04. 2011

OZNÁMENÍ o možnosti od 07. 04 2011 podávat žádosti na přidělení městského nájemního bytu v bytovém domě s 20b.j. Hradčín, Pilníkov .

 

 

OZNÁMENÍ

 

S platnosti od 07. 04 2011  je možné podávat žádosti na přidělení

městského nájemního bytu v bytovém domě s 20b.j. Hradčín, Pilníkov .

Žádosti je nutné podávat na připravených formulářích, které jsou k dispozici na Měst. úřadě v Pilníkově , nebo na internetových stránkách Města Pilníkov

 

Jedná se o byty dotované s platnosti podmínek pro přidělení bytu příjmově vymezeným osobám. Byt č.3  2 + KK o výměře 60 m2 v 1.NP. Výše nájmu a služby ve výši asi 5 000,-Kč.

 

 

 

Podmínky pro přidělení bytu

 

 

-         nájemní smlouva uzavřena na 2 roky

-         před podpisem nájemní smlouvy , nebo před žádosti o prodloužení nájemní smlouvy musí žadatel doložit výši příjmu všech členů domácnosti za uplynulé období 12ti kalendářních měsíců.

-         tato výše nesmí překročit 0,8 násobek stanovené průměrné mzdy za dané období jde-li o samostatnou osobu ,  1,5 násobek jde- li o vícečlennou domácnost

-         nájemce je povinen uhradit  platbu v první splátce nájemného, nájem za tří kalendářní měsíce předem, dále ve stanovených termínech

-         po podpisu nájemní smlouvy povinnost přihlášení všech uživatelů bytu k trvalému pobytu na uvedené adrese

-         základní výše nájemného ……..36kč/m2

 

 

Ukončení příjmu žádosti ……15.4.2011 do 15.00 hod.

 

 

 

V Pilníkově dne : 06.04.2011