Otevření nové multifunkční učebny v ZŠ Pilníkov

Autor: administrator <info(at)jablkon.cz>, Téma: ZDŠ Pilníkov, Zdroj: Mgr. Ilona Skořepová, Vydáno dne: 06. 04. 2011

Zßbava


Zveme všechny občany na slavnostní otevření nové multifunkční učebny s praktickou ukázkou špičkové interaktivní tabule 3M Simply Interaktiv. Učebnu jsme zrekonstruovali z dotačního titulu EU do škol - Šablony, ze sponzorského daru ZO ČSCH Pilníkov a z vlastních zdrojů. Součástí programu bude kulturní vystoupení žáků naší školy a tvořivá dílna s velikonoční tematikou. Můžete být svědky výroby keramiky, pletení z pedigu, různých technik barvení vajíček, tvorby zápichů a jiných aktivit. Velmi rádi vás opět přivítáme v hojném počtu v prostorách naší školy ! Mgr. Ilona Skořepová, ředitelka školy