Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov

Autor: administrator <info(at)jablkon.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 09. 12. 2010

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov se koná ve čtvrtek 16.12.2010 od 19.00 v zasedací místnosti Měú Pilníkov.
Občany na jednání srdečně zve Zastupitelstvo města Pilníkov.

           Program:

           1-volba návrhové komise , ověřovatelů zápisu

           2-jednací řád

           3-návrh rozpočtu na rok 2011

            4- rozpočtová opatření

            5- oprava znění textu rozpočtového opatření č.1

             6-Program obnovy vesnice  2011

            7- schválení  dodatku č.8 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu

            8-pronájem sálu a výčepu  ,sportoviště

            9-dodatek smlouvy s firmou Lesy – voda s.r.o

            10-dary

            11-vyřazení územního plánu

            12 -nemovitosti