Oznámení

Autor: administrator <info(at)jablkon.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 10. 11. 2009

Termín ukončení podání žádosti na pronájem bytu v domě s 20b.j. Hradčín

Oznámení

 

Termín ukončení podání žádosti na pronájem bytu v domě s 20b.j. Hradčín

 

Příjem žádosti na pronájem městského nájemního bytu s 20b.j. Hradčín bude ukončen  ke dni 23.11.2009 do 17hod.

 

 

        

       František H u b á č e k                                                    Miroslav S l a v í k

                 starosta                                                                               místostarosta

 

 

Na úřední desce vyvěšeno dne: 09.11.2009

                             sejmuto dne: