Zveřejnění záměru pronájmu bytu

Autor: administrator <info(at)jablkon.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 11. 2009Oznámení

Zveřejnění záměru pronájmu bytu

 

Město Pilníkov nabízí k pronájmu volný byt v domě č.p. 22 Tábor , 542 42 Pilníkov.

 

 

Byt  1K  o výměře   33m2

Pronájem a přidělení bytu dle stanovených podmínek pro byty určených pro příjmově vymezené osoby.

 

Žádosti o přidělení bytu se podávají  písemnou formou na vyplněných formulářích, tyto je možné vyzvednout na Městském úřadě v Pilníkově

 

Termín na podání žádosti do   -  18. 11.2009 do 16. 00 hodin.

 

 

Bližší informace je možné získat osobně v úředních hodinách na Měst. Úřadě v Pilníkově,

nebo na tel: čísle 499 898 922

 

 

 

        František H u b á č e k                                                          Miroslav S l a v í k

                  starosta                                                                             místostarosta

 

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:  05.11.2009

                             sejmuto dne: