Město Pilníkov vyhlašuje konkursní řízení

Autor: administrator <info(at)jablkon.cz>, Téma: Úřední deska, Zdroj: e-mail: Fr. Hubáček, starosta, Vydáno dne: 24. 03. 2009

Město Pilníkov vyhlašuje konkursní řízení na místo ředitele/ky/ Základní školy a Mateřské školy Pilníkov.

Město Pilníkov vyhlašuje konkursní řízení na místo ředitele/ky/
Základní školy a Mateřské školy Pilníkov

Předpoklady pro výkon funkce:

ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení

strukturovaný životopis

koncepce rozvoje školy (max.2 stránky strojopisu)

výpis rejstříku trestů(ne starší 3 měsíců),popř.doklad o jeho vyžádání

čestné prohlášení dle § 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb.,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů(nedokládají uchazeči narození po 1.12.1971).

lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele typu školy,na níž se konkurs vyhlašuje.

Přihlášky zasílejte nejpozději do čtvrtka 30.dubna 2009 na adresu:

Městský úřad Pilníkov , Náměstí 36 , 542 42 Pilníkov

Obálku označte ,,konkurs“