Návrh rozpočtu na rok 2009

Autor: administrator <info(at)jablkon.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 13. 02. 2009Návrh rozpočtu na rok 2009

příjmy
/1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2000000
/1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 600000
/1113 Daň z příjmů FO z kapitál výnosů 180000
/1121 Daň z příjmů právnických osob 3000000
/1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 400000
/1211 DPH 4000000
/1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 470000
/1341 Poplatek ze psů 33000
/1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2000
/1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3000
/1347 Poplatek za provozování VHP 80000
/1361 Správní poplatky 120000
/1511 Daň z nemovitostí 600000
/2460 Splátky půjček z FRB 500000
/4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 301250
/4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 160000
3392/2132 Zájmová činnost v kultuře-nájem sálu 35000
3412/2132 Ostatní tělovýchovná činnost-nájem sportoviště 15000
3511/2132 Všeobecná ambulantní péče-nájem Zdrav.střed. 40000
3612/2132 Bytové hospodářství 800000
3613/2132 Nebytové hospodářství 80000
3632/2111 Pohřebnictví 10000
3639/2131 Kom.služby a úz.rozvoj-nájem pozemků 20000
3639/3112 Příjmy z prodejte ost. Nemovitostí nemovitostí 100000
3639/3111 Prodej pozemků 200000
3722/2111 Sběr a svoz komunál.odpadu 60000
6171/2111 Činnost místní správy 10750
6171/2139 Činnost místní správy - nájem Lesy-voda 800000
6310/2141 Příjmy z úroků 200000
Příjmy celkem 14820000
výdaje
1032/* Lesy-pojoštění 16000
2223/* BESIP 150000
2212/* Silnice 1000000
2219/* Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1300000
2321/* Odvádění a čištění odpadních vod 1000000
3119/* ZŠ a MŠ příspěvek 1300000
3141/* ŠJZŠ 3000000
3113/* Základní škola 1500000
3312/* Hudební činnost 15000
3314/* Činnosti knihovnické 15000
3319/* Ostatní záležitosti kultury 10000
3322/* Zachování a obnova kulturních památek 400000
3391/* Mezinárodní spolupráce 500000
3341/* Rozhlas a televize 5000
3349/* Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 20000
3392/* Zájmová činnost v kultuře-sál Slunce 20000
3399/* Ostatní záležitosti kultury 20000
3412/* Sportoviště 30000
3419/* Sportovci-příspěvek 25000
3421/* Plot - U rampa 250000
3511/* Všeobecná ambulantní péče 10000
3612/* Bytové hospodářství 26800000
3613/* Nebytové hospodářství 170000
3631/* Veřejné osvětlení 200000
3632/* Pohřebnictví 10000
3639/* Komunální služby a územní rozvoj 250000
3722/* Sběr a svoz komunálního odpadu 650000
3745/* Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 50000
5512/* Požární ochrana 100000
6112/* Zastupitelstva obcí 950000
6171/* Činnost místní správy 1200000
6320/* Pojištění majetku 50000
6399/* Ostatní finanční operace 400000
3429/* Ost.zájm.čin.v kultuře-přísp.org. 30000
Výdaje celkem 41446000
Příjmy celkem 14820000
 
/8115 Financování - vlastní zdroje 14626000
/8123 Úvěr 12000000
Celkem 41446000

Vyvěšeno:12. 2 2009
Vypracovala: L. Bernkrautová, účetní města
Podpis starosty: