Město Pilníkov předkládá záměr pronájmu zemědělských pozemků

Autor: administrator <info(at)jablkon.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 18. 06. 2008Město Pilníkov předkládá záměr pronájmu zemědělských pozemků.

Pozemky ve zjednodušené evidenci.

KÚ- Pilníkov I
číslo parcely
ZE GP- 466, 467, 474/1, 486, 487, 497, 511/3, 530. 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544,
ZE PK- 909
............................................. .............................................
starosta města místostarosta města