Město Pilníkov předkládá záměr prodeje pozemku

Autor: administrator <info(at)jablkon.cz>, Téma: Úřední deska, Zdroj: e-mail: Miroslav Slavík, Vydáno dne: 18. 06. 2008Město Pilníkov předkládá záměr prodeje pozemku

pozemek katastrální území Pilníkov I p.č.690/5 o výměře 2338m2
Kupní cena pozemku stavební 1m2.............150.-Kč
Stavební pozemek dle výměry 700m2 .....105 000.-Kč
Kupní cena pozemku zahrada 1m2............. 50.-Kč
Kupní cena zahrady dle výměry 1633m2.....81 900.-Kč
Kupní cena pozemku celkem 186 900.-Kč
prodej za účelem stavby rodinného domu.

............................................. .............................................
starosta města místostarosta města