Záměry odkoupení, prodeje a převodu pozemků

Autor: administrator <info(at)jablkon.cz>, Téma: Úřední deska, Zdroj: e-mail: Miroslav Slavík, Vydáno dne: 07. 06. 2008Město Pilníkov předkládá záměr odkoupení pozemku, pozemek ve zjednodušené evidenci vlastnické právo zemědělské družstvo Krkonoše p.č.48 o výměře 86 m2 katastrální území Pilníkov II
nabídková kupní cena pozemku ...........10 Kč/m2
kupní cena pozemku dle výměry..........890 Kč

Město Pilníkov předkládá záměr prodeje pozemku, pozemek p.č. 151/1 o výměře 129m2v kat. území PilníkovII
kupní cena pozemku.............50 Kč/m2
kupní cena dle výměry.........6450 Kč
Druh pozemku zahrada.

Město Pilníkov předkládá záměr na bezúplatný převod pozemku ze soukromého vlastnictví do vlastnictví města Pilníkov:
pozemek p.č. 720/6 o výměře 98m2 katastrální území Pilníkov I
pozemek p.č. 720/24 o výměře 12m2 katastrální území Pilníkov I
pozemek p.č. 720/26 o výměře 420m2 katastrální území Pilníkov I
Předmětné pozemky tvoří těleso místní účelové komunikace.

Město Pilníkov předkládá záměr na bezúplatný převod pozemku z vlastnictví státu do vlastnictví města Pilníkov
k.ú. Pilníkov I- pozemek p.č.5/1 o výměře 238 m2 druh pozemku komunikace
k.ú. Pilníkov II-pozemek p.č. 107/4 o výměře 267m2 druh poz. komunikace
p.č. 107/6 o výměře 94m2 druh poz. komunikace
p.č. 107/7 o výměře 181m2 druh poz. komunikace
p.č. 1436/2 o výměře 251m2 druh poz. komunikace
k.ú. Pilníkov III-pozemek p.č. 982 o výměře 251m2 druh poz. komunikace

Město Pilníkov předkládá záměr na bezúplatný převod pozemku z vlastnictví státu do vlastnictví města Pilníkov pozemek v katastrálním území Vlčice p.č. 2597 o výměře 590m2 druh pozemku ostatní plocha-komunikace
Odůvodnění: pozemek tvoří těleso místní účelové komunikace

Město Pilníkov předkládá záměr převodu p.č. 873 o výměře 626m2 pozemek v katastrálním území Pilníkov III, druh pozemku ostatní plocha - komunikace
Odůvodnění: pozemek tvoří těleso místní účelové komunikace

Uvedené záměry vyvěšeny na úřední desce dne 09.06.2008

............................................. .............................................
starosta města místostarosta města