Oznámení - Nabídka pronájmu bytu

Autor: administrator <info(at)jablkon.cz>, Téma: Úřední deska, Zdroj: e-mail: Miroslav Slavík, Vydáno dne: 01. 12. 2007

Město Pilníkov předkládá nabídku na pronájem bytů v domě č. p. 22 v ulici K Táboru.

Jedná se o dva byty pro příjmově vymezené osoby, kde nájemní smlouva může být uzavřena po splnění stanovených podmínek pro přidělení a užívání těchto bytů.

Byt č. 1 - 1+K výměra bytu 36m2

Základní nájemné ……………………………………765.- kč
Nájemné včetně služeb ………………………2 115.- kč

Byt č. 2 - 1+1 výměra bytu 47m2

Základní nájemné……………………………………938.- kč
Nájemné včetně služeb………………………2 758.- kč

Žádosti na přidělení bytu je nutné podávat na předtištěných písemných formulářích, které je možné vyzvednout na městském úřadě v Pilníkově. Termín podání a ukončení přijímání žádosti na pronájem těchto bytů je stanoven k datu 10. prosince 2007 do 16,00 hod.

Bližší informace o pronájmu bytů je možné získat osobně na městském úřadě v Pilníkově, nebo na tel. čísle 499 898 922.

František H u b á č e k Miroslav S l a v í k
starosta místostarosta

Datum vyvěšení na úřední desce: 26. listopad 2007
sejmuto: