Územní plán obce

Autor: František Hubáček <FRhubacek(at)pilnikov.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 11. 09. 2007

Město Pilníkov zadalo zpracování II. aktualizace územního plánu. Podklady předejte na MěÚ Pilníkov do konce měsíce září.

Město Pilníkov zadalo zpracování II. aktualizace územního plánu firmě TENET s.r.o Trutnov, která zvítězila ve výběrovém řízení. Změna se bude týkat rozšíření ploch pro bytovou výstavbu, stavbu čističky odpadních vod a Městské památkové zóny. Občané, kteří chtějí své pozemky využít v příštích letech k bytové zástavbě musí nyní zažádat o zařazení do územního plánu. Zájemci o zařazení ploch pro podnikání nebo rozšíření této činnosti mohou podat záměr na náš MěÚ nebo přímo arch. ateliéru Tenet Trutnov s.r.o.. Za úplatu budou zařazeny ke schvalovacím řízením, které po zpracování návrhu úz. plánu proběhne. Je potřeba dodat snímek mapy s uvedením dotčené parcely a záměru změny. Bez uvedení ve schváleném úz. plánu nepovolí stavební úřad MěÚ Trutnov na základě nového stavebního zákona žádnou stavbu. Využijte možnosti zpracování změny úz. plánu Pilníkova. Podklady předejte na MěÚ Pilníkov do konce měsíce září. Po předání zpracovateli budou zahájena schvalovací řízení, která trvají téměř rok. Zájemcům poskytnu informace na MěÚ Pilníkov nebo se obraťte na komisi úz. plánu paní Mgr. Sokolovičovou.