Návrh rozpočtu na rok 2007

Autor: administrator <info(at)jablkon.cz>, Téma: Úřední deska, Zdroj: e-mail od: p. Bernkrautové, Vydáno dne: 14. 02. 2007Návrh rozpočtu na rok 2007

Příjmy
/1111 Daň z příjmů FO 1 800 000
/1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 160 000
/1113 Daň z příjmů z kapitálových výnosů 100 000
/1121 Daň z příjmů právnických osob 2 120 000
/1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 400 000
/1211 DPH 3 230 000
/1337 Poplatek za likvidaci odpadu 460 000
/1341 Poplatek ze psů 23 000
/1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000
/1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 000
/1347 Poplatek za provoz VHP 100 000
/1351 Odvod z výtěžku VHP 5 000
/1361 Správní poplatky 144 000
/1511 Daň z nemovitostí 530 000
/2460 Splátky půjček z FRB 440 000
/4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 306 240
/4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 158 000
3392/2132 Zájm.činnost v kultuře-nájem sál Slunce 10 000
3511/2132 Zdrav.středisko - nájem 40 000
3612/2132 Byty - nájem 700 000
3613/2132 Nebyty - nájem 100 000
3632/2111 Pohřebnictví 10 000
3639/2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12 000
3639/3111 Příjmy z prodeje pozemků 400 000
3639/3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 100 000
3722/2111 Příjmy - sběr odpadu 50 000
6171/2111 OÚ - příjem 120 000
6171/2139 Ost.příjem z pronájmu-Lesy-voda s.r.o. 1 100 000
6310/2141 Přijaté úroky 200 000
Celkem 12 823 240

Výdaje
1031/5163 Pojištění lesů 16 000
2212/5169 Komunikace - údržba (služby) 50 000
2212/5171 Komunikace - opravy 1 370 000
2221/5137 Autobusové zastávky 60 000
2143/5137 Informační tabule 30 000
3119/5331 ZŠ - příspěvek 1 500 000
3314/5021 Knihovna - odměna 5 000
3314/5136 Knihovna - knihy 5 000
3312/5229 Hudební činnost- Kaluže - příspěvek 15 000
3322/5223 Kostel - příspěvek 100 000
3349/5169 Časopis - tisk 5 000
3419/5154 Sportoviště - el.energie 10 000
3419/5229 Sportovci - příspěvek 20 000
3341/5171 Rozhlas - oprava 10 000
3511/5154 Zdrav.středisko - el.energie 15 000
3511/5171 Zdrav.středisko - oprava 5 000
3399/5169 Ost.kultura - služby 40 000
3399/5175 Ost.kultura - občerstvení 20 000
3399/5492 Vítání občánků 18 000
3612/5139 Byty - materiál 20 000
3612/5154 Byty - el.energie 2 000
3612/5169 Byty - služby 170 000
3612/5171 Byty - opravy 700 000
3612/5660 Půjčky FRB 400 000
3631/5154 Veřejné osvětlení - el. Energie energie 120 000
3631/5169 VO - služby 10 000
3631/5171 VO - opravy 40 000
3632/5169 Hřbitov - služby (správa) 5 000
3632/5171 Hřbitov - oprava 1 100 000
3639/5169 Komunál.služba,územní rozvoj - služby 10 000
3639/5171 Komunál.služba - oprava 60 000
3636/5329 Společenství obcí - příspěvek 22 340
3639/5362 Kom.služby - platby daní a poplatků 30 000
3613/5169 Nebyty - služby 140 000
3613/5171 Nebyty - oprava 1 000 000
3745/5169 Veřejné prostranství - správa 50 000
6112/5021 Zastupitelstvo obce - OON 10 000
6112/5031 Zastupitelstvo obce - OON soc.pojištění 115 000
6112/5032 Zastupitelstvo obce - OON zdrav.pojištění 50 000
6112/5023 Zastupitelstvo obce - OON odměny 580 000
6112/5136 Zastupitelstvo obce - OON tisk 10 000
6112/5167 Zastupitelstvo obce - OON školení 10 000
6112/5169 Zastupitelstvo obce - OON údržba programu 5 000
6112/5173 Zastupitelstvo obce - OON cestovné 41 300
6112/5179 Zastupitelstvo obce - OON ost. Nákupy ost.nákupy 2 000
6112/5499 Zastupitelstvo obce - OON ost.neinv.transfery 4 000
6171/5011 OÚ - odměny 265 000
6171/5021 OÚ - OON - dohody 40 000
6171/5031 OÚ - soc.pojištění 80 000
6171/5032 OÚ - zdrav.pojištění pojištění 30 000
6171/3039 OÚ - ost.povinné pojistné 3 000
6171/5136 OÚ - tisk 10 000
6171/5139 OÚ - materiál 30 000
6171/5153 OÚ - plyn 30 000
6171/5154 OÚ - el.energie 15 000
6171/5161 OÚ - poštovné 6 000
6171/5162 OÚ - telefony 40 000
6171/5163 OÚ - služby peněžních ústavů 15 000
6171/5167 OÚ - školení 10 000
6171/5169 OÚ - služby 70 000
6171/5171 OÚ - opravy 20 000
6171/5173 OÚ - cestovné 1 000
6171/5175 OÚ - pohoštění 5 000
6171/5179 OÚ - ostatní nákupy 2 000
6171/5321 Neinvestiční dotace obcím 1 600
6171/5499 OÚ - ost.neinv.transfery 4 000
6320/5163 Pojištění majetku 45 000
6399/5362 Ostatní finanční operace 400 000
2219/6121 Ostatní pozemní komunikace 700 000
3419/6121 Tělovýchovná činnost - dětské hřiště, sportoviště 700 000
3341/6121 Rozhlas - rozšíření 200 000
3612/6121 Byty - 20ti bytovka 2 000 000
3631/6121 Veřejné osvětlení - rozšíření 100 000
Celkem 12 823 240